W związku ze zgłoszeniami naszych mieszkańców z ulic: Ratuszowej, Zamenhofa i Wiosny Ludów (Szopienice)

dotyczącymi rzekomych ofert naprawy aparatów domofonowych w mieszkaniach, w cenie 100 zł informujemy, iż nie zlecaliśmy takich usług. Wszelkie naprawy instalacji domofonowej zlecane są naszemu podwykonawcy, a usługa realizowana jest po wcześniejszym zgłoszeniu ewentualnej awarii do Oddziału Eksploatacji Budynków nr 2 KZGM. Zalecamy ostrożność i informujemy, iż sprawa została już zgłoszona Policji.