Jak podaje Urząd Miasta Katowice  - "Obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne,

przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. W trosce o zdrowie mieszkańców i porządek publiczny Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa wydał szereg zaleceń, które przedstawiamy poniżej wraz z ogólnymi zaleceniami służb sanitarnych."

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo: https://www.katowice.eu

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przypomina, że sprawy urzędowe można załatwiać przez Internet lub telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu za pomocą skrzynki podawczej epuap.gov.pl  - można tu korzystać z elektronicznych usług, wysyłając wnioski do Zakładu, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.  W związku z tym zachęcamy do kontaktu i załatwiania spraw drogą elektroniczną, a także drogą pocztową.

https://kzgm.katowice.pl/kontakty