Rozpoczęły się prace przy rewitalizacji skweru przy ul.Iłłakowiczówny 8-20 w Katowicach.

Kosztem ponad 700.000zł na zlecenie KZGM w Katowicach zostanie odmieniony cały wewnętrzny obszar pomiędzy ulicami Iłłakowiczówny 8-20 i Słonimskiego 1-11, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy komfortu zamieszkiwania poprzez stworzenie zielonej strefy wypoczynku.
Zakres prac obejmuje przede wszystkim:

 • remont/naprawę istniejących schodów terenowych,
 • wymianę utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej przy zieleńcu od strony ul. Słonimskiego 1-11,
 • utwardzenie części terenu (płytami ażurowymi), celem zabezpieczenia terenów zielonych  przed dalszym niszczeniem zieleni, z umożliwieniem wykorzystania utwardzenia na potrzeby zatok  mijankowych - od strony ul. Iłłakowiczówny 8-20,
 • wymianę krawężników wokół zieleńca,
 • uporządkowanie przestrzeni na zieleńcu, poprzez rozebranie starych klombów, ławek, koszy, wykopanie starych obrzeży,
 • utwardzenie terenu kostką płukaną, wykonanie nowych klombów,
 • montaż oświetlenia solarnego (7 lamp stojących i 16 lamp nawierzchniowych "oczek"),
 • montaż ławek (6 szt. podwójnych i 2 szt. ciągi liniowe) i koszy na śmieci (7 szt.),
 • nasadzenia nowych kwiatów, krzewów i drzew (cis pospolity 'Fastigiata', lilak Meyera 'Palibin', dereń biały 'Aurea', dereń biały 'Sibirca', berberys thunberga 'Green Carpet', berberys thunberga 'Red Jewel', berberys thunberga 'Golden Drem', berberys thunberga 'Orange Drem', tawuła brzozolistna 'Tor', tawuła japońska 'Goldflame', hortensja bukietowa 'Limelight', tawuła szara 'Grefsheim, przywrotnik ostroklapowy, rozchodnik 'Matrona', klon polny 'Elsrijk', magnolia 'Genie', magnolia 'Nigra', buk pospolity 'Dawyck') oraz pnączy kokornaku wielkolisnego na podporach z siatki,
 • rekultywację trawników,
 • wprowadzenie ułatwień dla osób niepełnosprawnych i starszych (montaż poręczy przy schodach, montaż kostek ostrzegawczych przy schodach i wyjściach na jezdnię, zrównanie poziomu ciągów pieszych z poziomem drogi i wykonanie krawężników najazdowych (od strony ul. Iłłakowiczówny), kolorystyczne oznakowanie granicznych stopni na schodach dla osób niedowidzących, montaż ławek z podłokietnikami).

Iłłakowiczówny_8-20_-_8_-_zagospodarowanie_zieleni.pdf