Numer postępowania: NZ.233.059.2021

Tryb postępowania: konkurs ofert (zapytanie ofertowe)

Termin składania ofert: 11.10.2021r. do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert: 11.10.2021r. godz. 13.45

Miejsce składania ofert: Oferta składana osobiście powinna być złożona w skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierską dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku – ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. 

TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Specyfikacja i ogłoszenie pdf 3.05 MB Danuta Jagusz
Wzór umowy pdf 155.45 KB Danuta Jagusz
zdjęcia 7z 2.68 MB Danuta Jagusz
przedmiar 7z 57.21 KB Danuta Jagusz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 360.00 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 04 październik 2021 11:03 Danuta Jagusz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 październik 2021 13:39 Monika Gnacy-Witt