Numer postępowania: NZ.233.058.2021

Tryb postępowania: konkurs ofert (zapytanie ofertowe)

Termin składania ofert: 04.10.2021r. do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert: 04.10.2021r. godz. 13.45

Miejsce składania ofert: Oferta składana osobiście powinna być złożona w skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierską dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku – ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. 

TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Specyfikacja konkursu pdf 2.84 MB Jacek Świerczyński
Mapka pdf 727.41 KB Jacek Świerczyński
Przedmiar 7z 199.70 KB Jacek Świerczyński
STWiOR pdf 3.36 MB Jacek Świerczyński
Wzór umowy z załącznikami pdf 367.32 KB Jacek Świerczyński
wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji pdf 301.44 KB Przemysław Olszewski
wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji - przedmiar 7z 953.03 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 247.21 KB Jacek Świerczyński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 wrzesień 2021 13:20 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 wrzesień 2021 13:20 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 wrzesień 2021 13:21 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 wrzesień 2021 13:21 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 wrzesień 2021 13:22 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 29 wrzesień 2021 14:04 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony. środa, 29 wrzesień 2021 14:04 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30 wrzesień 2021 10:47 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 październik 2021 14:43 Jacek Świerczyński