Numer postępowania: NZ.233.14.2021

Tryb postępowania: konkurs ofert (zapytanie ofertowe)

Termin składania ofert: 21.05.2021r. do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert: 21.05.2021r. godz. 13.45

Miejsce składania ofert: Oferta składana osobiście powinna być złożona w skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierską dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku – ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. 

TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 568.65 KB Jacek Świerczyński
Specyfikacja konkursu pdf 2.97 MB Jacek Świerczyński
Przedmiar robót 7z 67.79 KB Jacek Świerczyński
Dokumentacja techniczna i STWiOR 7z 54.02 MB Jacek Świerczyński
Wzór umowy z załącznikami 7z 595.92 KB Jacek Świerczyński
zdjęcia_1 7z 33.11 MB Jacek Świerczyński
zdjęcia_2 7z 31.72 MB Jacek Świerczyński
zdjęcia_3 7z 50.17 MB Jacek Świerczyński
zdjęcia_4 7z 66.26 MB Jacek Świerczyński
zdjęcia_5 7z 62.45 MB Jacek Świerczyński
zdjęcia_6 7z 46.66 MB Jacek Świerczyński
Zmiana Specyfikacji z dnia 17.05.2021r. pdf 538.36 KB Jacek Świerczyński
Formularz Ofertowy po zmianie pdf 416.30 KB Jacek Świerczyński
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 344.24 KB Jacek Świerczyński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 maj 2021 14:51 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 maj 2021 14:51 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 maj 2021 14:51 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 maj 2021 14:52 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 maj 2021 14:52 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 maj 2021 14:53 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 maj 2021 14:53 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 maj 2021 14:54 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 maj 2021 14:54 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 maj 2021 14:54 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 maj 2021 14:55 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 maj 2021 14:55 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 maj 2021 11:02 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 maj 2021 11:02 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 maj 2021 11:03 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 maj 2021 11:45 Jacek Świerczyński