Numer postępowania: NZ.233.15.2021

Tryb postępowania: konkurs ofert (zapytanie ofertowe)

Termin składania ofert: 12.05.2021r. do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert: 12.05.2021r. godz. 13.45

Miejsce składania ofert: Oferta składana osobiście powinna być złożona w skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierską dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku – ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. 

TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 297.96 KB Jacek Świerczyński
Specyfikacja konkursu pdf 2.72 MB Jacek Świerczyński
Wzór umowy z załącznikami 7z 248.06 KB Jacek Świerczyński
Przedmiar robót 7z 47.62 KB Jacek Świerczyński
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 340.17 KB Jacek Świerczyński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 05 maj 2021 14:07 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05 maj 2021 14:07 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05 maj 2021 14:08 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05 maj 2021 14:08 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 24 maj 2021 14:33 Jacek Świerczyński