Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 13.10.2020 r., godzina 08.45 

 

Miejsce składania ofert: Skrzynka podawcza w siedzibie Zamawiającego, znajdująca się w tzw. przedsionku, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5 - parter, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową lub kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego lub w skrzynce podawczej, znajdującej się w przedsionku, na parterze.

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. TRANSMISJA NA ŻYWO
Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307/


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 166.35 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 421.76 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 1 - 3 do SIWZ odt 199.20 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 4 - Wzór umowy wraz z załącznikami pdf 263.25 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 5 - Przedmiar robót 7z 53.55 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 6 - Zdjęcia wraz z rysunkiem 7z 1.09 MB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert pdf 361.32 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 466.64 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 116.93 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 28 wrzesień 2020 11:20 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 28 wrzesień 2020 11:26 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 wrzesień 2020 11:28 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 październik 2020 10:51 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21 październik 2020 07:47 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23 październik 2020 12:30 Monika Gnacy-Witt