Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 28.10.2020r., godzina 09:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307/


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 116.90 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 346.85 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 1 - 2 do SIWZ - Formularz ofertowy odt 22.67 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 634.89 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 4 do SIWZ - Elektroniczna wersja JEDZ (eESPD)) zip 91.25 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 5 do SIWZ - Klucz Publiczny asc 700 bytes Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 315.57 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert pdf 341.32 KB Jacek Świerczyński
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 443.80 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu pdf 136.93 KB Jacek Świerczyński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 25 wrzesień 2020 09:05 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 wrzesień 2020 09:06 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 28 październik 2020 12:19 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 listopad 2020 13:10 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16 grudzień 2020 11:02 Jacek Świerczyński