Numer postępowania: NZ.231.014.2020

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 02.03.2020 r., godzina 08.45 


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 172.92 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 683.29 KB Sabina Skomro
Załączniki do SIWZ odt 211.09 KB Sabina Skomro
STWiOR pdf 591.33 KB Sabina Skomro
Przedmiar ul. Cynkowa 16B/4 7z 25.24 MB Sabina Skomro
Przedmiar ul. Opolska 3/11A 7z 15.74 MB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 1.80 MB Sabina Skomro
Informacja z otwarcia ofert pdf 425.41 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 456.18 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 116.53 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 14 luty 2020 12:26 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 14 luty 2020 12:30 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 luty 2020 12:32 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 marzec 2020 12:09 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 marzec 2020 11:00 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 marzec 2020 10:36 Sabina Skomro