Numer postępowania: NZ.231.011.2020


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 01.04.2020r., godzina 09:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307/


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 170.79 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 413.34 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki 1-2 do SIWZ odt 29.07 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 1.91 MB Monika Gnacy-Witt
JEDZ 7z 95.71 KB Monika Gnacy-Witt
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 83.39 KB Monika Gnacy-Witt
Klucz publiczny asc 700 bytes Monika Gnacy-Witt
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 27.02.2020 r. pdf 4.21 MB Monika Gnacy-Witt
Zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) pdf 85.17 KB Monika Gnacy-Witt
Zmieniony załącznik nr 3 do umowy (Standardy świadczenia usługi utrzymania czystości i porządku w budynku obsługi podróżnych prz pdf 119.59 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane dnia 27.02.2020 r., opublikowane w dniu 03.03.2020 r.) pdf 54.33 KB Monika Gnacy-Witt
Zmiana treści SIWZ z dnia 13.03.2020 r. pdf 389.79 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 70.06 KB Przemysław Olszewski
Informacja z otwarcia ofert pdf 569.80 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 647.10 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 66.54 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 luty 2020 09:19 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 luty 2020 09:20 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 27 luty 2020 14:08 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 03 marzec 2020 09:55 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 13 marzec 2020 11:59 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 marzec 2020 10:01 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 marzec 2020 08:43 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 marzec 2020 09:12 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01 kwiecień 2020 14:34 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 kwiecień 2020 09:22 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 maj 2020 09:06 Monika Gnacy-Witt