Numer postępowania: NZ.231.09.2020

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 11.02.2020 r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 173.26 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 681.56 KB Sabina Skomro
załączniki do SIWZ odt 210.43 KB Sabina Skomro
Przedmiar 7z 15.07 MB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 1.81 MB Sabina Skomro
STWiOR pdf 591.31 KB Sabina Skomro
Informacja z otwarcia ofert pdf 425.94 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 470.80 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 115.58 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 24 styczeń 2020 11:09 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 luty 2020 11:27 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 luty 2020 11:39 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26 luty 2020 09:53 Sabina Skomro