Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 07.02.2020 r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 199.14 KB Bettina Wieczorek
SIWZ pdf 434.37 KB Bettina Wieczorek
Załączniki 1-4 do SIWZ odt 33.10 KB Bettina Wieczorek
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy z załącznikami pdf 298.30 KB Bettina Wieczorek
Załącznik nr 6 do SIWZ - przedmiary 7z 109.25 KB Bettina Wieczorek
Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 315.53 KB Bettina Wieczorek
Informacja z otwarcia ofert pdf 547.21 KB Bettina Wieczorek
Unieważnienie postępowania_cz. 1 i 2 pdf 795.47 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_unieważnienie_cz. 1 i 2 pdf 122.69 KB Bettina Wieczorek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 styczeń 2020 14:58 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 07 luty 2020 13:24 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28 luty 2020 08:55 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28 luty 2020 09:10 Bettina Wieczorek