Numer postępowania: NZ.231.125.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 21.10.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 77.10 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 681.16 KB Sabina Skomro
załączniki do SIWZ odt 210.27 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 1.81 MB Sabina Skomro
Przedmiar 7z 30.69 MB Sabina Skomro
STWiOR pdf 591.45 KB Sabina Skomro
Unieważnienie pdf 304.73 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 158.02 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 04 październik 2019 11:11 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 październik 2019 10:46 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 październik 2019 14:10 Sabina Skomro