Numer postępowania: NZ.231.118.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 10.10.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 234.88 KB Przemysław Olszewski
SIWZ pdf 421.77 KB Przemysław Olszewski
Załaczniki 1-4 do SIWZ odt 36.78 KB Przemysław Olszewski
Wzór umowy 7z 4.79 MB Przemysław Olszewski
Wzór umowy powierzenia danych doc 301.50 KB Przemysław Olszewski
Informacja z otwarcia ofert pdf 450.98 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 906.15 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 wrzesień 2019 12:14 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 wrzesień 2019 12:15 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 wrzesień 2019 12:15 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 wrzesień 2019 12:16 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 październik 2019 10:28 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 październik 2019 13:15 Przemysław Olszewski