Numer postępowania: NZ.231.104.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 27.09.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 11 wrzesień 2019 12:31 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 12 wrzesień 2019 14:10 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 wrzesień 2019 14:12 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 wrzesień 2019 12:22 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 październik 2019 14:51 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 październik 2019 14:51 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 12 listopad 2019 15:01 Iwona Lichosik