Numer postępowania: NZ.231.111.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 26.09.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 257.21 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 694.40 KB Sabina Skomro
załączniki do SIWZ odt 211.56 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 1.87 MB Sabina Skomro
STWiOR odt 68.04 KB Sabina Skomro
przedmiary część 1 7z 25.54 MB Sabina Skomro
przedmiary część 2 7z 14.55 MB Sabina Skomro
przedmiary część 3 7z 45.96 MB Sabina Skomro
przedmiary część 4 7z 45.93 MB Sabina Skomro
przedmiary część 5 7z 16.73 MB Sabina Skomro
przedmiary część 6 7z 846.56 KB Sabina Skomro
przedmiary część 7 7z 837.87 KB Sabina Skomro
przedmiary część 8 7z 22.10 MB Sabina Skomro
przedmiary część 9 7z 786.61 KB Sabina Skomro
przedmiary część 10 7z 622.11 KB Sabina Skomro
przedmiary część 11 7z 12.94 MB Sabina Skomro
przedmiary część 12 7z 17.16 MB Sabina Skomro
przedmiary część 13 7z 16.01 MB Sabina Skomro
Informacja z otwarcia ofert pdf 595.85 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 2.01 MB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 194.82 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 wrzesień 2019 11:36 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 wrzesień 2019 11:37 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 wrzesień 2019 11:37 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 wrzesień 2019 11:38 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 wrzesień 2019 11:38 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 wrzesień 2019 11:38 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 wrzesień 2019 11:39 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 wrzesień 2019 11:39 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 wrzesień 2019 11:39 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 wrzesień 2019 11:40 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 wrzesień 2019 11:40 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 wrzesień 2019 11:40 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 wrzesień 2019 11:41 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 wrzesień 2019 11:44 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 26 wrzesień 2019 12:48 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 październik 2019 08:51 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 23 październik 2019 13:03 Sabina Skomro