Numer postępowania: NZ.231.106.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 23.09.2019r., godzina 08.00

 

 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 163.64 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 415.68 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki nr 1-2 do SIWZ odt 29.11 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 251.12 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 4 do SIWZ - Elektroniczna wersja JEDZ (eESPD) 7z 92.27 KB Monika Gnacy-Witt
Klucz publiczny asc 700 bytes Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert pdf 370.55 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. pdf 604.53 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 127.51 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 20 sierpień 2019 09:22 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 sierpień 2019 09:37 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 wrzesień 2019 11:09 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 wrzesień 2019 12:35 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24 październik 2019 09:13 Monika Gnacy-Witt