Numer postępowania: NZ.231.105.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 10.09.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 197.86 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 310.45 KB Iwona Lichosik
Załączniki 1-4 do SIWZ odt 196.22 KB Iwona Lichosik
Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 506.99 KB Iwona Lichosik
Załącznik nr 6 do SIWZ przedmiary robót 7z 4.78 MB Iwona Lichosik
Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja techniczna wraz ze STWiORB cz.1 7z 13.60 MB Iwona Lichosik
Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja techniczna wraz ze STWiORB cz.2 7z 37.21 MB Iwona Lichosik
Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja techniczna wraz ze STWiORB cz.3 7z 34.23 MB Iwona Lichosik
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 03.09.2019 r. pdf 713.63 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 03.09.2019 r. pdf 88.41 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert pdf 515.72 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 701.25 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 137.48 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19 sierpień 2019 14:56 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19 sierpień 2019 14:56 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19 sierpień 2019 14:57 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 sierpień 2019 14:59 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 03 wrzesień 2019 12:59 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 wrzesień 2019 11:08 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24 październik 2019 10:32 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 listopad 2019 13:51 Iwona Lichosik