Numer postępowania: NZ.231.091.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 07.08.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 229.44 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 684.03 KB Sabina Skomro
Załączniki do SIWZ odt 211.24 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 1.79 MB Sabina Skomro
Przedmiar 7z 105.78 KB Sabina Skomro
STWiOR odt 68.04 KB Sabina Skomro
Informacja z otwarcia ofert pdf 373.63 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 410.92 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 162.23 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 23 lipiec 2019 08:20 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 lipiec 2019 08:22 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 sierpień 2019 11:25 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21 sierpień 2019 08:22 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 28 sierpień 2019 14:08 Sabina Skomro