Numer postępowania: NZ.231.090.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 12.08.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 lipiec 2019 13:52 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 lipiec 2019 13:52 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 lipiec 2019 13:53 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 lipiec 2019 13:53 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 lipiec 2019 13:54 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 lipiec 2019 13:55 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 lipiec 2019 13:55 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 lipiec 2019 13:55 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 lipiec 2019 13:56 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 lipiec 2019 13:57 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 lipiec 2019 13:58 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 lipiec 2019 13:59 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 sierpień 2019 11:38 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 październik 2019 11:04 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 22 październik 2019 13:30 Monika Gnacy-Witt