Numer postępowania: NZ.231.081.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 30.07.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 229.57 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 683.82 KB Sabina Skomro
Załączniki do SIWZ odt 211.24 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 1.81 MB Sabina Skomro
Przedmiar 7z 17.47 MB Sabina Skomro
STWiOR odt 68.04 KB Sabina Skomro
Informacja z otwarcia ofert pdf 385.06 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 458.07 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 162.71 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15 lipiec 2019 13:20 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 13:23 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 lipiec 2019 11:38 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 sierpień 2019 09:03 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20 sierpień 2019 10:30 Sabina Skomro