Nazwa postępowania: Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w rejonie budynku przy ul. Tysiąclecia 47 oraz Mieszka I 5, 9, 11 wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego oraz remontem drogi dojazdowej od strony ul. Mieszka I” w ramach Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018

Numer postępowania: NZ.231.077.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 12.08.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 198.01 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 435.23 KB Iwona Lichosik
załącznik 1-4 do SIWZ odt 205.93 KB Iwona Lichosik
Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 224.02 KB Iwona Lichosik
Załącznik nr 6 do SIWZ Dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB 7z 11.11 MB Iwona Lichosik
Załącznik nr 6 do SIWZ Dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB 7z 14.09 MB Iwona Lichosik
Załącznik nr 6 do SIWZ Dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB 7z 14.00 MB Iwona Lichosik
Załącznik nr 6 do SIWZ Dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB 7z 11.62 MB Iwona Lichosik
Załącznik nr 6 do SIWZ Dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB 7z 16.02 MB Iwona Lichosik
Załącznik nr 6 do SIWZ Dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB 7z 3.44 MB Iwona Lichosik
Załącznik nr 7 do SIWZ przedmiary 7z 268.18 KB Iwona Lichosik
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 22.07.2019 pdf 454.04 KB Iwona Lichosik
Zmiana treści SIWZ z dnia 25.07.2019 r. pdf 502.59 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 25.07.2019 pdf 88.41 KB Iwona Lichosik
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 02.08.2019 pdf 1.29 MB Iwona Lichosik
załączniki do wyjaśnień i zmiany treści SIWZ z dnia 02.08.2019 7z 1.57 MB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 02.08.2019 pdf 88.41 KB Iwona Lichosik
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dn. 07.08.2019 r. pdf 840.18 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert pdf 577.78 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 1.10 MB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 38.00 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12 lipiec 2019 12:28 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12 lipiec 2019 12:28 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12 lipiec 2019 12:29 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12 lipiec 2019 12:30 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12 lipiec 2019 12:30 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12 lipiec 2019 12:30 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12 lipiec 2019 12:31 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12 lipiec 2019 12:31 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12 lipiec 2019 12:31 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12 lipiec 2019 12:31 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 lipiec 2019 12:32 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 lipiec 2019 12:43 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 lipiec 2019 10:51 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 02 sierpień 2019 12:13 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 sierpień 2019 14:38 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 sierpień 2019 12:44 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 wrzesień 2019 15:06 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07 październik 2019 14:49 Iwona Lichosik