Numer postępowania: NZ.231.057.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 10.07.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 247.05 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 443.46 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki 1-5 do SIWZ odt 278.92 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy wraz z załącznikami pdf 588.94 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 1 7z 1.39 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 2 7z 2.21 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 3 7z 1.65 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 4 7z 661.58 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 5 7z 2.77 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 6 7z 33.90 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 7 7z 10.61 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 8 7z 8.01 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 9 7z 3.37 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 10 7z 1.09 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 11 7z 1.94 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 12 7z 1.70 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB - CZ. 13 7z 1.74 MB Monika Gnacy-Witt
Przedmiary 7z 4.28 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik 9 do SIWZ - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 315.62 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. pdf 112.87 KB Monika Gnacy-Witt
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dn. 25.06.2019 r. pdf 537.98 KB Monika Gnacy-Witt
Przedmiary - Załącznik do pisma z dn. 25.06.2019 r. 7z 2.15 MB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert. pdf 368.32 KB Monika Gnacy-Witt
Unieważnienie postępowania pdf 409.60 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu. pdf 161.17 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 21 czerwiec 2019 13:56 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 czerwiec 2019 13:56 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 czerwiec 2019 13:57 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 czerwiec 2019 14:09 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 czerwiec 2019 14:11 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 czerwiec 2019 14:12 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 czerwiec 2019 14:12 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 czerwiec 2019 14:13 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 czerwiec 2019 14:14 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 czerwiec 2019 14:15 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 czerwiec 2019 14:16 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 czerwiec 2019 14:19 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 czerwiec 2019 14:24 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 czerwiec 2019 14:25 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 czerwiec 2019 14:25 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 czerwiec 2019 14:26 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 czerwiec 2019 14:26 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 czerwiec 2019 14:27 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 czerwiec 2019 14:28 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 czerwiec 2019 13:49 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10 lipiec 2019 12:52 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10 lipiec 2019 13:10 Monika Gnacy-Witt