Numer postępowania: NZ.231.062.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 04.07.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 195.80 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 296.19 KB Iwona Lichosik
Załączniki 1-4 do SIWZ odt 193.07 KB Iwona Lichosik
Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy wraz z załącznikami pdf 222.70 KB Iwona Lichosik
Załącznik nr 6 do SIWZ przedmiar robót 7z 430.11 KB Iwona Lichosik
Załącznik nr 7 do SIWZ STWiORB, Opis techniczny, Szkic 7z 1.41 MB Iwona Lichosik
Zmiana treści SIWZ z dnia 19.06.2019 r. pdf 388.25 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert pdf 387.86 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 561.45 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 138.57 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 19 czerwiec 2019 12:42 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 19 czerwiec 2019 14:51 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 lipiec 2019 11:10 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 01 sierpień 2019 11:58 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 16 sierpień 2019 14:01 Iwona Lichosik