Numer postępowania: NZ.231.035.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 18.03.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 226.94 KB Przemysław Olszewski
SIWZ pdf 416.42 KB Przemysław Olszewski
Załaczniki 1-4 do SIWZ doc 103.50 KB Przemysław Olszewski
Wzór umowy 7z 5.87 MB Przemysław Olszewski
Informacja z otwarcia ofert pdf 438.40 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 430.01 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 156.89 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 08 marzec 2019 12:13 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 marzec 2019 17:33 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 kwiecień 2019 12:13 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 17 kwiecień 2019 12:05 Przemysław Olszewski