Numer postępowania: NZ.231.007.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 19.03.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 235.49 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 750.37 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki nr 1-4 do SIWZ odt 30.72 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy wraz z załącznikami odt 393.67 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 6 do SIWZ - STWiOR pdf 359.19 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany (w tym przekrój, rzut i schemat kotłowni) 7z 1.04 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar 7z 234.94 KB Monika Gnacy-Witt
Zmiana treści SIWZ. pdf 348.09 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. pdf 113.88 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert. pdf 353.99 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. pdf 465.68 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 161.73 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 04 marzec 2019 14:34 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 marzec 2019 08:29 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19 marzec 2019 12:26 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 kwiecień 2019 14:27 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 kwiecień 2019 14:11 Przemysław Olszewski