Numer postępowania: NZ.231.003.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 28.01.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 233.26 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 315.01 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki do SIWZ odt 197.47 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy z załącznikami 7z 257.73 KB Monika Gnacy-Witt
Przedmiary 7z 431.74 KB Monika Gnacy-Witt
Dokumentacja techniczna wraz ze STWiORB 7z 50.82 MB Monika Gnacy-Witt
Dokumentacja zdjęciowa 7z 18.79 MB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert pdf 515.67 KB Przemysław Olszewski
Odrzucenie ofert pdf 461.52 KB Przemysław Olszewski
Unieważnienie postępowania pdf 467.58 KB Jacek Świerczyński
Sprostowanie do informacji o unieważnieniu postępowania pdf 309.08 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 159.25 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 11 styczeń 2019 12:59 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 styczeń 2019 13:02 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 28 styczeń 2019 12:36 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 luty 2019 13:57 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 luty 2019 08:30 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 luty 2019 12:05 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 luty 2019 12:25 Przemysław Olszewski