Numer postępowania: NZ.231.006.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 13.02.2019 r., godzina 08.00

 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 233.90 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 439.50 KB Monika Gnacy-Witt
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 73.96 KB Monika Gnacy-Witt
Formularz ofertowy odt 36.28 KB Monika Gnacy-Witt
Klucz publiczny asc 700 bytes Monika Gnacy-Witt
Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ w wersji edytowalnej doc 132.50 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami w wersji .pdf. 7z 682.42 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami w wersji edytowalnej. 7z 301.23 KB Monika Gnacy-Witt
Elektroniczna wersja JEDZ (xml, pdf). 7z 87.39 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 10.01.2019 r. pdf 278.25 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 25.01.2019 r. pdf 113.07 KB Monika Gnacy-Witt
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dn. 25.01.2019 r. pdf 469.14 KB Monika Gnacy-Witt
Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 29.01.2019 r. pdf 163.90 KB Monika Gnacy-Witt
Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 31.01.2019 pdf 896.74 KB Przemysław Olszewski
Informacja z otwarcia ofert pdf 634.33 KB Przemysław Olszewski
Odrzucenie oferty pdf 456.07 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz.1,2 i 3 pdf 675.00 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.04.2019 r. pdf 91.76 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pdf 169.54 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 styczeń 2019 10:47 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 styczeń 2019 08:22 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 29 styczeń 2019 13:45 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 31 styczeń 2019 07:42 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 luty 2019 13:33 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 13 luty 2019 13:36 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 luty 2019 14:32 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 marzec 2019 12:19 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 kwiecień 2019 12:03 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 02 kwiecień 2019 12:07 Monika Gnacy-Witt