Numer postępowania: NZ.231.157.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 27.11.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 248.72 KB Bettina Wieczorek
SIWZ pdf 404.16 KB Bettina Wieczorek
Załączniki do SIWZ odt 58.48 KB Bettina Wieczorek
Wzór umowy pdf 166.84 KB Bettina Wieczorek
Wykazy budynków zip 20.22 KB Bettina Wieczorek
Unieważnienie postępowania pdf 306.33 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 131.68 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19 listopad 2018 15:10 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 27 listopad 2018 14:57 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 listopad 2018 14:33 Iwona Lichosik