Numer postępowania: NZ.231.155.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 23.11.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu 155 pdf 235.91 KB Jacek Świerczyński
SIWZ 7z 883.57 KB Jacek Świerczyński
Wzór umowy z załącznikami 7z 218.43 KB Jacek Świerczyński
Opis przedmiotu zamówienia 7z 31.94 KB Jacek Świerczyński
Wyjaśnienia do SIWZ pdf 393.35 KB Przemysław Olszewski
Informacja z otwarcia ofert z 23.11.2018 pdf 475.29 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.12.2018r. pdf 531.17 KB Marzena Krakowska
Ogłoszenie o udzieleniu pdf 138.41 KB Jacek Świerczyński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 14 listopad 2018 14:39 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20 listopad 2018 14:33 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23 listopad 2018 12:21 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 14 grudzień 2018 15:23 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28 grudzień 2018 15:06 Jacek Świerczyński