Numer postępowania: NZ.231.121.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 11.09.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 228.52 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 631.09 KB Sabina Skomro
załączniki do SIWZ odt 212.58 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 1.64 MB Sabina Skomro
przedmiar 7z 49.05 KB Sabina Skomro
STWiOR 7z 308.85 KB Sabina Skomro
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 734.43 KB Sabina Skomro
Informacja z otwarcia ofert z 11.09.2018 pdf 459.36 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 01.10.2018 pdf 600.85 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 159.90 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 24 sierpień 2018 12:41 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 wrzesień 2018 13:39 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 01 październik 2018 12:50 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10 październik 2018 11:10 Sabina Skomro