Numer postępowania: NZ.231.122.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 07.09.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 284.77 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 684.83 KB Iwona Lichosik
załączniki nr 1-4 do SIWZ odt 32.08 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy wraz z załącznikami część 1, 2, 3 i 4 7z 404.31 KB Iwona Lichosik
STWiOR-y wraz z załącznikami (mapy, zdjęcia) część 1, 2, 3 i 4 7z 13.85 MB Iwona Lichosik
przedmiary robót cz. 1, 2, 3 i 4 7z 786.19 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert pdf 583.88 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz 2 , 3 i 4 pdf 751.89 KB Przemysław Olszewski
Zawiadomienie o wykluczeniu i odrzuceniu pdf 635.53 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz 1 pdf 497.45 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 164.43 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 sierpień 2018 14:10 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 07 wrzesień 2018 13:32 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03 październik 2018 10:59 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 05 październik 2018 12:25 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15 październik 2018 11:16 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 październik 2018 14:37 Iwona Lichosik