Numer postępowania: NZ.231.117.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 03.09.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 241.57 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 402.76 KB Monika Gnacy-Witt
Załaczniki 1-3 do SIWZ odt 31.83 KB Monika Gnacy-Witt
Wzory umów 7z 317.97 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych doc 300.00 KB Monika Gnacy-Witt
Przedmiary 7z 240.41 KB Monika Gnacy-Witt
STWiOR 7z 81.66 KB Monika Gnacy-Witt
Zdjęcia w zakresie cz. 2 7z 34.73 MB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia pdf 420.14 KB Monika Gnacy-Witt
Unieważnienie postępowania w zakresie cz. 2 pdf 345.13 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 2 pdf 159.25 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz.1. pdf 559.95 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 164.12 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 sierpień 2018 13:52 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 wrzesień 2018 13:33 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 wrzesień 2018 14:25 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 wrzesień 2018 13:16 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 wrzesień 2018 11:26 Monika Gnacy-Witt