Numer postępowania: NZ.231.109.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 27.08.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 227.17 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 951.80 KB Sabina Skomro
załączniki do SIWZ odt 211.22 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 657.10 KB Sabina Skomro
Przedmiary 7z 101.59 KB Sabina Skomro
STWiOR odt 41.41 KB Sabina Skomro
zdjęcia 7z 11.59 MB Sabina Skomro
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 734.43 KB Sabina Skomro
Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.08.2018r. pdf 472.59 KB Marzena Krakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 27.09.2018 pdf 561.23 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 160.53 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 10 sierpień 2018 14:20 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27 sierpień 2018 12:12 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 27 wrzesień 2018 11:24 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08 październik 2018 10:02 Sabina Skomro