Numer postępowania: NZ.231.107.2018

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 13.08.2018 r., godzina 08.45

Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.

Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

                                 Załączniki: nr 5 (wzór umowy wraz z załącznikami), nr 6 (dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB) oraz nr 7 (przedmiary) umieszczone są w jednym folderze - odpowiednio dla każdej części. 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 252.00 KB Przemysław Olszewski
SIWZ pdf 417.38 KB Przemysław Olszewski
Załaczniki 1-4 do SIWZ doc 99.50 KB Przemysław Olszewski
Grażyńskiego 7z 6.08 MB Przemysław Olszewski
Chemiczna, Wiosny Ludów, Szabelniana 7z 39.77 MB Przemysław Olszewski
Informacja z otwarcia ofert pdf 418.13 KB Monika Gnacy-Witt
Unieważnienie postępowania w zakresie cz. 2 pdf 342.86 KB Monika Gnacy-Witt
Odrzucenie oferty cz. 1 pdf 928.81 KB Przemysław Olszewski
Unieważnienie postępowania cz. 1 pdf 703.44 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 164.62 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 2 pdf 161.15 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 26 lipiec 2018 11:23 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 sierpień 2018 10:56 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 sierpień 2018 11:04 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 sierpień 2018 14:25 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 28 sierpień 2018 14:28 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 wrzesień 2018 14:43 Monika Gnacy-Witt