Numer postępowania: NZ.231.084.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 09.08.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 280.75 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 685.42 KB Iwona Lichosik
Załączniki nr 1-4 do SIWZ odt 32.01 KB Iwona Lichosik
Wzory umów wraz z załącznikami cz. 1, 2, 3 i 4 7z 408.83 KB Iwona Lichosik
STWiOR-y wraz z załącznikami (mapy, zdjęcia) cz. 1, 2, 3 i 4 7z 13.85 MB Iwona Lichosik
przedmiary robót cz. 1, 2, 3 i 4 7z 786.20 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert pdf 487.97 KB Iwona Lichosik
Informacja o odrzuceniu ofert. pdf 925.71 KB Monika Gnacy-Witt
Unieważnienie postępowania. pdf 438.81 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część 1, 2, 3 i 4 pdf 143.56 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 25 lipiec 2018 08:53 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 sierpień 2018 11:52 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 sierpień 2018 09:46 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 sierpień 2018 12:58 Iwona Lichosik