Numer postępowania: NZ.231.083.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 30.07.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 228.00 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 393.31 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki nr 1-3 do SIWZ doc 49.50 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami pdf 350.21 KB Monika Gnacy-Witt
STWiOR pdf 90.81 KB Monika Gnacy-Witt
Przedmiar robót 7z 30.31 KB Monika Gnacy-Witt
Dokumentacja zdjęciowa 7z 17.03 MB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert. pdf 412.18 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o odrzuceniu oferty pdf 447.76 KB Monika Gnacy-Witt
Unieważnienie postępowania. pdf 350.71 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 160.00 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 13 lipiec 2018 12:52 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 lipiec 2018 10:51 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 lipiec 2018 14:15 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 lipiec 2018 14:46 Monika Gnacy-Witt