Numer postępowania: NZ.231.094.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 30.07.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 228.00 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 370.50 KB Sabina Skomro
załączniki do SIWZ odt 212.96 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 331.59 KB Sabina Skomro
Przedmiary 7z 73.40 KB Sabina Skomro
STWiOR, opinie kominiarskie 7z 850.04 KB Sabina Skomro
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 733.48 KB Sabina Skomro
Unieważnienie postępowania z 30.07.2018r. pdf 342.65 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/unieważnieniu pdf 160.00 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 13 lipiec 2018 10:20 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 lipiec 2018 11:14 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 lipiec 2018 14:34 Sabina Skomro