Numer postępowania: NZ.231.040.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 23.04.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 280.85 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 408.70 KB Iwona Lichosik
Załączniki do SIWZ doc 150.00 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy z załącznikami 7z 2.19 MB Iwona Lichosik
Unieważnienie postępowania w częściach 1 - 5 pdf 249.61 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu w częściach 1 - 5 z dnia 26.04.2018r pdf 137.22 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 13 kwiecień 2018 13:18 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 kwiecień 2018 12:59 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 26 kwiecień 2018 09:37 Iwona Lichosik