Numer postępowania: NZ.231.035.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 27.04.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu. pdf 224.64 KB Monika Gnacy-Witt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). pdf 383.13 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki 1-3 do SIWZ. odt 28.53 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy z załącznikami. 7z 251.38 KB Monika Gnacy-Witt
Przedmiar. 7z 35.67 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.04.2018 pdf 364.65 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.05.2018 r. pdf 380.99 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 160.00 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 kwiecień 2018 14:02 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 kwiecień 2018 11:14 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 maj 2018 13:48 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 17 maj 2018 13:35 Monika Gnacy-Witt