Numer postępowania: NZ.231.021.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 12.04.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 244.30 KB Monika Gnacy-Witt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pdf 408.95 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki 1-4 do SIWZ odt 32.76 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy. 7z 256.80 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 6 STWiOR pdf 722.78 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 Przedmiar 7z 513.38 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 8 Dokumentacja 7z 3.59 MB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert z 12.04.2018 r. pdf 433.14 KB Monika Gnacy-Witt
Unieważnienie postępowania cz. 3 pdf 257.76 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. pdf 551.79 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 172.00 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 28 marzec 2018 13:05 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 kwiecień 2018 11:55 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 13 kwiecień 2018 11:20 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 kwiecień 2018 12:18 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 maj 2018 13:55 Monika Gnacy-Witt