Numer postępowania: NZ.231.030.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 20.04.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 27 marzec 2018 13:30 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 marzec 2018 13:31 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 marzec 2018 11:36 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 kwiecień 2018 14:20 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 20 kwiecień 2018 09:37 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27 czerwiec 2018 13:52 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 lipiec 2018 14:48 Marzena Krakowska