Numer postępowania: NZ.231.033.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 13.04.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 234.29 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 391.34 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki 1-4 do SIWZ doc 57.00 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy. 7z 211.80 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 6 STWiOR doc 60.50 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 Przedmiar 7z 14.40 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 8 Dokumentacja 7z 21.94 MB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert pdf 586.93 KB Przemysław Olszewski
Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert pdf 274.24 KB Monika Gnacy-Witt
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert pdf 792.79 KB Monika Gnacy-Witt
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert pdf 88.86 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 111.70 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 164.00 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 23 marzec 2018 14:58 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 marzec 2018 15:00 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 13 kwiecień 2018 12:36 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 kwiecień 2018 13:07 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 09 maj 2018 14:33 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 maj 2018 12:07 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 maj 2018 12:09 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 04 czerwiec 2018 12:34 Monika Gnacy-Witt