Numer postępowania: NZ.231.029.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 11.04.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu 29 pdf 223.24 KB Jacek Świerczyński
SIWZ z załącznikami 7z 600.79 KB Jacek Świerczyński
Przedmiar 7z 47.17 KB Jacek Świerczyński
Wzór umowy z załącznikami 7z 252.66 KB Jacek Świerczyński
Informacja z otwarcia ofert z 11.04.2018 r. pdf 391.97 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. pdf 335.07 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 160.00 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 23 marzec 2018 12:19 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 11 kwiecień 2018 10:36 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 20 kwiecień 2018 08:45 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 26 kwiecień 2018 13:21 Monika Gnacy-Witt