Numer postępowania: NZ.231.011.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 26.02.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
zdjęcia 7z 9.92 MB Jacek Świerczyński
zdjęcia cz.2 7z 11.79 MB Jacek Świerczyński
zdjęcia cz.3 7z 15.04 MB Jacek Świerczyński
zdjęcia cz.4 7z 15.08 MB Jacek Świerczyński
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ pdf 376.95 KB Jacek Świerczyński
Załączniki do SIWZ odt 28.21 KB Jacek Świerczyński
Przedmiar 7z 99.01 KB Jacek Świerczyński
STWiOR 7z 37.98 KB Jacek Świerczyński
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. pdf 111.50 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy. 7z 256.67 KB Monika Gnacy-Witt
Zmiana treści SIWZ. pdf 455.44 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie pdf 225.68 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert z dnia 5.03.2018 r. pdf 385.64 KB Monika Gnacy-Witt
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty. pdf 470.06 KB Monika Gnacy-Witt
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. pdf 386.82 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 160.95 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 09 luty 2018 14:25 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09 luty 2018 14:27 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09 luty 2018 14:31 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 luty 2018 14:32 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 luty 2018 14:40 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 luty 2018 12:27 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 14 luty 2018 12:32 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 05 marzec 2018 13:22 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 16 marzec 2018 14:56 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 marzec 2018 14:13 Monika Gnacy-Witt