Numer postępowania: NZ.231.009.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 19.02.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 223.12 KB Iwona Lichosik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ pdf 367.75 KB Iwona Lichosik
Załączniki do SIWZ odt 53.51 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 252.26 KB Iwona Lichosik
zdjęcia 7z 16.69 MB Iwona Lichosik
przedmiar robót 7z 36.60 KB Iwona Lichosik
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 07.02.2018 pdf 320.82 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert pdf 381.95 KB Bettina Wieczorek
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.02.2018 pdf 488.15 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 07.03.2018r. pdf 140.38 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 01 luty 2018 14:32 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 luty 2018 11:44 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19 luty 2018 11:21 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 27 luty 2018 14:40 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 marzec 2018 12:34 Iwona Lichosik