Numer postępowania: NZ.231.137.2017


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Pełna nazwa postępowania: Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z lokali użytkowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach


Termin składania ofert: 30.11.2017r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 231.59 KB Sabina Skomro
SIWZ odt 329.92 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami 7z 245.69 KB Sabina Skomro
Informacja z otwarcia ofert z 30.11.2017 pdf 303.81 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 01.12.2017 pdf 402.33 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 298.69 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 listopad 2017 12:34 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30 listopad 2017 11:20 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 01 grudzień 2017 14:36 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 05 styczeń 2018 11:59 Sabina Skomro