Numer postępowania: NZ.231.140.2017


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 05.12.2017r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu z 20.11.2017 pdf 251.62 KB Iwona Lichosik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) odt 338.01 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 255.66 KB Iwona Lichosik
Dokumentacja projektowa, STWIOR, zdjęcia cz1 7z 15.81 MB Iwona Lichosik
Dokumentacja projektowa, STWIOR, zdjęcia cz2 7z 579.75 KB Iwona Lichosik
Dokumentacja projektowa, STWIOR, zdjęcia cz3 7z 1.40 MB Iwona Lichosik
Przedmiary robót 7z 736.38 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.12.2017 pdf 310.68 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.12.2017 pdf 361.34 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 27.12.2017 pdf 142.95 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 listopad 2017 15:18 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 grudzień 2017 10:47 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2017 07:44 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27 grudzień 2017 12:24 Iwona Lichosik