Numer postępowania: NZ.231.103.2017

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 02.10.2017, godzina 08.45

Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.

Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 234.15 KB Jacek Świerczyński
SIWZ odt 330.75 KB Jacek Świerczyński
Wzór umowy 7z 256.27 KB Jacek Świerczyński
STWiOR doc 48.00 KB Jacek Świerczyński
Przedmiar 7z 49.96 KB Jacek Świerczyński
zdjęcia 7z 15.08 MB Jacek Świerczyński
informacja z otwarcia ofert pdf 165.94 KB Jacek Świerczyński
informacja z wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 383.83 KB Jacek Świerczyński
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 130.21 KB Jacek Świerczyński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 15 wrzesień 2017 09:06 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 15 wrzesień 2017 09:06 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 15 wrzesień 2017 09:06 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 15 wrzesień 2017 09:07 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 15 wrzesień 2017 09:08 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 15 wrzesień 2017 09:08 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 październik 2017 12:20 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04 październik 2017 14:50 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 20 październik 2017 12:56 Jacek Świerczyński